Vastgelopen en wat nu?

Ons leven kent pieken en dalen. Soms kunt u door een opeenstapeling van gebeurtenissen vastlopen en het gevoel hebben dat u de greep op uw leven even kwijt bent.

Omdat lichaam en geest nauw met elkaar verbonden zijn kunnen er zo lichamelijke en/of psychische klachten ontstaan. Soms kunnen deze lang aanhouden of steeds weer terug komen.

U kunt de oorzaak niet achterhalen of u weet het wel, maar u hebt hulp nodig om er naar te kijken en steun om er mee aan het werk te kunnen gaan.

Logo en visie van Arende

"Arende" betekent "Als de vlucht van de adelaar".

De adelaar gaat uit van de eigen kracht van zijn jong en zet hem over de rand van het nest om te leren vliegen, maar hij blijft onder het jong vliegen met het doel het op te kunnen vangen als het vliegen nog niet mocht lukken, om het kort daarna weer los te laten.

Zo wil ik met u werken, uitgaande van uw eigen kracht, u tijdelijk tot steun zijn.